De natuur als oplossing voor de effecten van klimaatverandering in de stad


Hoe gaan we om met de gevolgen van klimaatverandering, zoals hittestress of wateroverlast? Steeds meer organisaties gebruiken hiervoor de natuur zelf. Ook gemeenten zien dat de natuur veel mogelijkheden biedt om de leefomgeving gezond, aantrekkelijk en klimaatadaptief te maken. Maar hoe pak je dat precies aan? De werkgroep Nature Based Solutions van de City Deal Klimaatadaptatie wil gemeenten en andere partijen hierbij op weg helpen met de publicatie ‘De natuur als oplossing voor de effecten van klimaatverandering in de stad’. Hierin staan visies van experts, voorbeelden van succesvolle projecten en adviezen.