Rapport │ De invloed van klimaatverandering op schadeverzekeringen


In het rapport ‘De invloed van klimaatverandering op schadeverzekering’ vraagt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering op schadeverzekeringen. Het rapport stelt dat de kans op schade toeneemt door klimaatverandering en dat verzekeraars niet alle klimaatschade zullen kunnen verzekeren. Eén van de redenen hiervoor is dat klimaatschade vaak heel groot is en de kosten daardoor te hoog zijn voor een verzekeraar. Sommige klimaatschade wordt al niet verzekerd of slechts deels verzekerd. Een voorbeeld hiervan is de verzakking van wonen. In Nederland lopen 800.000 woningen het risico op verzakking en instorting. Maar in 2021 is er niet één verzekeraar meer die dit risico dekt. Het is volgens het AFM belangrijk dat bewoners en ondernemers zich hiervan bewust zijn. Ook zou de overheid met de verzekeringssector op zoek moeten gaan naar oplossingen voor klimaatschade die moeilijk te verzekeren is.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte, Overstroming, Wateroverlast