Rapport │ Natuurbrandsignaal ‘23


Door klimaatverandering worden natuurbranden in Nederland een steeds groter probleem. Ze zullen niet alleen vaker voorkomen, maar ook vaker onbeheersbaar zijn. Daarvoor waarschuwen deskundigen van het KNMI, de Wageningen University & Research, de Vrije Universiteit in Amsterdam, Deltares en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Zij hebben onderzocht hoe het risico op natuurbrand zich in Nederland ontwikkelt en doen aanbevelingen om de risico’s zoveel mogelijk te beheersen.

In dit rapport lees je de conclusies van het onderzoek en de aanbevelingen die de onderzoekers doen. Een van de conclusies is dat het verhoogde risico op onbeheersbare branden in combinatie met een sterk verdicht Nederlands landschap leidt tot een hoge kans op natuurbranden met grote gevolgen voor gezondheid, welzijn, natuur en economie. En een van de aanbevelingen is om het voorkomen en bestrijden van natuurbranden structureel onderdeel te maken van het systeem van de brandweerzorg.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte, Hitte