Rapport │ Een watersysteemanalyse – wat leren we van het hoogwater van juli 2021?


De overstromingen van juli 2021 in Limburg werden veroorzaakt door een grote hoeveelheid neerslag die in twee dagen viel. Door klimaatverandering kunnen zulke grote hoeveelheden neerslag vaker voorkomen. Wat kunnen we leren van deze gebeurtenis? Deltares analyseerde daarvoor het Limburgse watersysteem. Belangrijkste conclusie: dit soort overstromingen zijn niet te voorkomen, maar we kunnen de gevolgen wel beperken met verschillende soorten maatregelen. We kunnen de sponswerking van de bodem vergroten, hardere keuzes maken over waar we niet of aangepast bouwen, de crisisbeheersing verbeteren, het waterbewustzijn vergroten en schade snel herstellen.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Provincie
Thema
Overstroming, Wateroverlast