Rapport | Rechtvaardigheid in klimaatbeleid


In het Nederlandse klimaatbeleid moeten voortaan de kosten van klimaatverandering rechtvaardig verdeeld worden. Dat staat in het rapport 'Rechtvaardigheid in klimaatbeleid. Over de verdeling van klimaatkosten' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De belangrijkste boodschap van het rapport is dat de overheid eerst nadenkt over hoe klimaatkosten verdeeld worden en daarna pas het klimaatbeleid maakt. Dat zou ook het draagvlak voor klimaatbeleid versterken. Om tot een rechtvaardige verdeling te komen, heeft de WRR ‘verdelingsbeginselen’ opgesteld. Voorbeelden hiervan zijn ‘de vervuiler betaalt’ en ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’. Deze tien principes verdeelt ze over vier categorieën: Grootste nut, Individuele rechten en vrijheden, Draagkracht en solidariteit, en Bijdrage en profijt.