Burgers voor natuur │ Hoe burgers bijdragen aan een transitie naar een natuurinclusieve samenleving


Het draagvlak voor natuurbescherming is groot, maar natuur legt het in de besluitvorming vaak af tegen andere maatschappelijke belangen of andere visies op natuur. Om onze natuurlijke leefomgeving te beschermen is er een transitie nodig waarbij het belang van de natuur sterk verankerd wordt in de samenleving. We moeten toe naar een natuurinclusieve samenleving. Niet alleen in de verschillende sectoren, maar ook in de dagelijkse praktijk van burgers. Op welke manieren dragen burgers bij aan de natuur? En kunnen burgers een rol spelen in de transitie naar een natuurinclusieve samenleving? Daar hebben de auteurs van dit artikel onderzoek naar gedaan.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Landelijk, Provincie, Regio
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast