Onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat


Van 2008 tot en met 2014 vond het nationale onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat plaats. Dit onderzoeksprogramma heeft een belangrijke impuls gegeven aan de kennisinfrastructuur op het gebied van klimaatadaptatie. Vanuit dit programma zijn bijvoorbeeld het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie en de Klimaateffectatlas ontwikkeld. Ook heeft Kennis voor Klimaat de eerste bouwstenen geleverd voor de Nationale Klimaatadaptatiestrategie uit 2016, in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving. Verder heeft het programma veel samengewerkt met het Deltaprogramma en heeft het een belangrijke bijdrage geleverd aan de klimaatscenario’s van het KNMI uit 2014.

Wat was het doel van het programma?

Het doel van dit onderzoeksprogramma was om inzicht te krijgen in de gevolgen van klimaatverandering en om manieren te verkennen om daarmee om te gaan. Het onderzoeksprogramma had drie centrale doelstellingen:

  • kennis ontwikkelen om de openbare ruimte klimaatbestendig te maken
  • kennisinfrastructuur op het gebied van klimaatadaptatie versterken
  • samen met het bedrijfsleven economische kansen ontwikkelen

Grote veranderingen

Het programma heeft grote veranderingen in gang gezet. Dat komt onder andere doordat er in het onderzoek veel is samengewerkt tussen wetenschap en praktijk. De onderzoekers baseerden hun onderzoek op vragen van provincies, waterschappen, gemeenten en bedrijven. Hierdoor heeft het onderzoek veel maatwerk geleverd. Daarnaast hebben onderzoekers ook gewerkt aan grotere vraagstukken en die aan praktijkonderzoeken gekoppeld. Zo heeft het consortium 'Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit' zelfvoorzienendheid van zoetwater op de beleidskaart gezet.

Waar kun je kennis uit het programma terugvinden?

Eind 2019 is de website van Kennis voor Klimaat offline gehaald omdat veel informatie en links verouderd waren. De website is daarna opgenomen in het archief van de Koninklijke Bibliotheek. Hij is alleen binnen de KB toegankelijk vanwege de privacyregelgeving. Via deze pagina vind je een verzameling van de belangrijkste kennis en ervaringen in acht publicaties met elk een eigen thema. Ook staat hier een link naar de overkoepelende samenvatting. Het eindrapport kun je lezen in het Nederlands en het Engels. Zoek je een andere publicatie? Dan kun je die terugvinden in de database van de WUR.

Belangrijkste kennis in acht publicaties

Dit zijn de links naar de acht publicaties op thema:

Vragen?

Heb je vragen over het onderzoeksprogramma in het algemeen? Of over één van de onderzoeken of thema's? Dan kun je contact opnemen met Stichting Climate Adaptation Services. Het mailadres is info@climateadaptationservices.com en het telefoonnummer is 035 - 6312990.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Landelijk, Provincie, Regio, Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast