Essay | De vraagtekens en aanbevelingen bij klimaatadaptatie


Het Klimaatadaptatie Adviesteam heeft een essay uitgebracht met aanbevelingen voor het klimaat- en waterbestendig inrichten van de leefomgeving. De aanbevelingen komen voort uit een adviestraject dat het team heeft doorlopen met tien regio’s in Nederland. Dit team – een consortium van adviesbureaus, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties – heeft negen maanden lang tien regio’s begeleid in de praktische stappen naar klimaatadaptatie. Het essay is opgesteld om het proces van ambitie naar praktijk ook in andere regio’s te versnellen.

De bevindingen en aanbevelingen die dat traject heeft opgeleverd, zijn opgeschreven in de vorm van een essay. Het essay kan andere regio’s helpen met het versnellen van hun eigen proces richting klimaatadaptatie.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Landelijk, Provincie, Regio, Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast