Klimaatadaptatiemonitor 2020


Verzekeringsmaatschappij Achmea heeft in haar tweede Klimaat Adaptatie Monitor onderzoek gedaan naar de klimaatbestendigheid van woningen in Nederland. Zij wilde weten hoe groot de kennis van Nederlanders is over dit onderwerp. Hoe kijken mensen hiertegen aan? En hebben zij al maatregelen getroffen om overlast te voorkomen? Uit het onderzoek blijkt dat ruim de helft van de ondervraagden zich weinig tot geen zorgen maakt over de gevolgen van klimaatverandering voor hun woning. Ook kunnen ze niet goed inschatten of hun huis al voldoende klimaatbestendig is. Wel vindt bijna 70 procent een klimaatbestendige woning belangrijk en denkt dat ze daar zelf mede verantwoordelijk voor zijn. Alle resultaten van het onderzoek vind je in de Klimaatadaptatiemonitor.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast