Koeling van gebouwen | Verkenning standaarden


In het veranderende klimaat wordt het vaker warm en duren warme periodes langer. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan koele plekken en gebouwen. Door daar in het ontwerp van de gebouwde omgeving rekening mee te houden, kun je ervoor zorgen dat er minder koeling nodig is. Als je goed isoleert en schaduw creëert, hoef je bijvoorbeeld geen dure en vervuilende koelinstallaties te plaatsen.

Standaarden spelen een belangrijke rol als je een klimaatadaptieve omgeving gaat ontwerpen. Met deze verkenning heeft het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA) de bestaande standaarden die gaan over verkoeling in gebouwen in kaart gebracht en beoordeeld: in hoeverre houden ze rekening met de stijgende koelbehoefte als gevolg van klimaatverandering? Uit de verkenning is gebleken dat de bestaande standaarden zich meer richten op verwarming dan op koeling, en geen rekening houden met de stijgende koelbehoefte door klimaatverandering. Volgens OSKA moeten de standaarden daarop worden aangepast.

Deze verkenning is nog in ontwikkeling en in het beheer van OSKA-PLENAIR. Besluitvorming en verdere ontwikkelingen over deze onderwerpen vinden in dit platform plaats. Meer informatie over OSKA lees je op deze pagina.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Hitte