Maatregelen infiltratie hemelwater | Verkenning Standaarden


Omdat extreme neerslag en droogte in de toekomst vaker gaan voorkomen willen overheden water vasthouden in plaats van het snel af te voeren. Hiermee sluiten ze aan bij de doelstelling van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie om Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig in te richten.

Er zijn verschillende systemen om water te laten infiltreren in de bodem. Het doel van deze verkenning van het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA) is om na te gaan of er standaarden nodig zijn voor ontwerpen van waterinfiltratie en waterberging. Een van de vragen is of deze standaarden dan de kwaliteit van de maatregelen moeten beschrijven. En welke eisen stellen belanghebbenden daaraan? Uit deze verkenning blijkt dat overheden en uitvoerders inderdaad een sterke behoefte hebben aan een standaard die de kwaliteit van de maatregelen nauwkeurig beschrijft. In de praktijk bestaat deze nu niet. Deze actuele standaard zou onder meer de aanleg, het ontwerp, het onderhoud en de monitoring moeten beschrijven.

Deze verkenning is nog in ontwikkeling en in het beheer van OSKA-PLENAIR. Besluitvorming en verdere ontwikkelingen over deze onderwerpen vinden in dit platform plaats. Meer informatie over OSKA lees je op deze pagina.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte, Wateroverlast