Vegetatie als hoofdrolspeler in wadi’s


In opdracht van de gemeente Deventer heeft Vera Brinkman onderzoek gedaan naar beplanting in wadi’s. Deze groene greppels kunnen helpen tegen wateroverlast, hitte en droogte in stedelijk gebied. Brinkman voerde het onderzoek uit in het kader van haar afstudeerscriptie voor de studie Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Hogeschool Saxion. Het onderzoek richt zich op de vraag waar ontwerpers rekening mee moeten houden als ze wadi’s aanleggen: hoe kunnen wadi’s helpen tegen wateroverlast en hittestress, en hoe kunnen ze de biodiversiteit en leefbaarheid van een gebied vergroten?

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat het voor de biodiversiteit belangrijk is om in wadi’s inheemse planten te laten groeien die goed tegen veel regen kunnen. Brinkman doet ook een aanbeveling aan de gemeente Deventer: zet een informatiebord bij een wadi, zodat het voor bewoners meteen duidelijk wordt waar deze groene greppel voor bedoeld is.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast