Woningcorporaties en klimaatadaptatie: Samenwerken aan goed wonen


Dit boekje ‘Samenwerken aan goed wonen’ richt zich op woningcorporaties en klimaatadaptatie.

Corporaties zijn zich steeds meer bewust dat ook zij probleemeigenaar zijn. Maar waar gaat het precies over? Dit boekje geeft inzicht in het waarom, hoe en wat van klimaatadaptatie. Collega’s van corporaties delen hun ervaringen.

Het goede nieuws is dat klimaatadaptatie veel bijkomende positieve kanten heeft. Er moet gebiedsgericht gewerkt worden samen met de gemeente, wat aansluit bij de huidige praktijk en kansen biedt voor een meer integrale aanpak. Wijken worden groener en aantrekkelijker. De gezondheid en het welzijn van de huurder verbeteren. Het aanpakken van de woonomgeving biedt ook kansen voor een prettig gesprek met de huurders. De maatregelen zijn technisch niet moeilijk en niet duur.

Natuurlijk is daarbij de opgave om dit zo effectief en efficiënt als mogelijk uit te voeren. En klimaatadaptatie te integreren in de lopende bedrijfsvoering, zowel in de klant - als de vastgoedprocessen. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau.


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast