Alle kinderboerderijen klimaatbestendig en waterbewust


Meer en heftiger regenbuien, langere droge periodes en hittestress in steden: het zal steeds vaker voorkomen. Gemeente en waterschap zijn hard aan het nadenken hoe zij de gevolgen van klimaatverandering gaan aanpakken. Maar zij kunnen het niet alleen: iedereen is waterbeheerder en kan en moet een bijdrage leveren. Naast grote technische ingrepen is ook gedragsverandering van belang. Kinderboerderijen zijn een ideale plek om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Waar bezoekers kunnen worden geinspireerd om mee te doen.

Het goede nieuws is dat goed waterbeheer overeenkomt met goed zorgen voor de plek waar we leven. Met oog voor water en voor een gezond bodemleven. Door planten- en dierenleven te stimuleren komen we nog verder. Hoe natuurlijker de situatie, hoe beter. Door regenwater zo veel mogelijk te benutten en “op het erf” te houden zorgen we ervoor dat het riool minder wordt belast, wat ook goed is voor de waterkwaliteit. Natuurlijk is wel elke plek anders. Goed geïnformeerd zijn over de grondsoort bijvoorbeeld is erg belangrijk.

Kinderboerderijen vertegenwoordigen een bijzonder kapitaal: er zijn veel bezoekers, men is jong en oud, arm en rijk. De aantrekkelijke, groene locaties liggen midden in de bebouwde kom. Er zijn verbindingen met scholen, bedrijven en overheden. Ze vormen een waar knooppunt en bieden kansen om om mensen te bereiken over het onderwerp klimaatverandering en goed water- en bodembeheer.

In deze handreiking wordt stap voor stap uitgelegd wat we kunnen doen: aan concrete maatregelen op en om het erf van de kinderboerderij, welke programma’s kunnen worden benut om jong en oud te betrekken. Maar ook wordt de kinderboerderij geholpen bij het vinden van partners. Partijen die een gelijksoortig doel hebben en die de kinderboerderij, de bezoekers en daarmee ons allen verder helpen te zorgen voor een fijne woonomgeving, ook in de toekomst.


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast