De Peilstok 2014 - Inspirerende projecten voor droge voeten en een koel hoofd


“We zien en voelen dat het klimaat verandert. Zo zorgde op 2 juli 2011 zware neerslag in Kopenhagen voor enorme wateroverlast. In korte tijd liepen honderden huizen onder water en kwamen vele straten blank te staan. Ook in Nederland neemt de overlast toe. In het weekend van 12 oktober 2014 viel in de provincies Utrecht en Zuid-Holland net zoveel neerslag als normaal gesproken in die hele maand. Zulke buien zullen naar verwachting steeds vaker voorkomen. Evenals lange droge perioden en hittegolven.
Het project Klimaatbestendige Stad verkende met welke maatregelen we onze dorpen en steden bestand kunnen maken tegen deze veranderingen.” Aan het woord is Christiaan Wallet, programmamanager Klimaatbestendige stad bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. “Als punt op de horizon is het jaar 2050 gekozen: dan moet al het stedelijk gebied klimaatbestendig zijn.
Dat betekent dat we nú aan de slag moeten.”

In dit project Klimaatbestendige Stad bogen vier coalities zich over de vraag wat er nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Geurt van Randeraat, directeur van SITE Urban Development, was de voorzitter de coalitie Bouw en Stedelijke ontwikkeling. Van Randeraat: “Wij zochten met onze coalitie vooral naar manieren waarop de overheid private partijen uit kan dagen om zelf die klimaatadaptatie aan te pakken. En naar manieren om de muur te slechten die lijkt te bestaan tussen overheid en private partijen. Misschien bestaat die muur vooral in hoofden van de betrokken partijen, want de bereidheid tot kennisdelen is bij beide partijen groot. Maar het blijft• een uitdaging ze in een vroeg stadium samen om tafel te krijgen bij grote projecten.” De coalities schreven het manifest Nú bouwen aan de stad van de toekomst. Een van de adviezen daarin was het kiezen van icoonprojecten. Wallet: “Dat advies hebben we overgenomen. Het programma Ruimtelijke Adaptatie – de opvolger van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (DPNH) – geeft• op verschillende manieren een podium aan inspirerende oplossingen om bebouwd gebied waterrobuust en klimaatbestendig te maken. We delen voorbeelden op ons kennisportaal en ondersteunen projecten waarvan een voorbeeldwerking uitgaat. Dit noemen we impactprojecten. En we hebben De Peilstok in het leven geroepen voor inspirerende projecten op het gebied van klimaatadaptatie. Om jongeren na te laten denken over dit thema is er ook een Jonge Peilstok. Hiervoor kwamen studenten aan Agrarische Opleidingscentra in aanmerking.”

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) heeft• de Peilstok in 2014 samen met SITE uitgezet. Zestien projecten deden mee aan deze editie. De jury nomineerde zes daarvan. Op 28 november 2014 maakte juryvoorzitter Pier Vellinga in Amsterdam de winnaars bekend tijdens de manifestatie Hitte in de Delta. De Peilstok is gewonnen door de gemeente Amsterdam met het project Betondorp Rainproof. Een eervolle vermelding was ervoor Groei & Bloei met ‘Tegel eruit, Plant erin’. De juryvoorzitter overhandigde Marcel van Houten van de gemeente Amsterdam en Louis van Parera van Waternet een glazen peilstok. Aan de hand van de maatstrepen is te zien waar Nederland staat op het gebied van klimaatbestendigheid. De Jonge Peilstok ging naar het Wellant College. Student Ronald Potters nam een cheque ter waarde van € 2.000 in ontvangst. Hiermee kan het Wellant College de kennis over klimaatbestendig en waterrobuust inrichten vergroten en het ingediende plan doorontwikkelen.


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Onderzoek