Voetje voor voetje - Op weg naar een klimaatbestendig Nederland


Resultaten van het onderzoek door Klimaatverbond Nederland naar klimaatadaptatie-activiteiten van haar gemeenteleden.

“Droge voeten houden” is de metafoor voor het grote klimaatadaptatieprogramma in Nederland – het Deltaprogramma dat in 2014 werd ingezet. Met een jaarlijkse investering van ongeveer een miljard euro hoopt Nederland zo de dreiging van de zeespiegelstijging en de gevolgen van extreme waterafvoer van de rivieren te lijf te gaan. Tientallen gemeenten, in samenwerking met de waterschappen en ondersteund door verschillende provincies, geven lokaal uitvoering aan delen van het plan. Maar er zijn ook andere klimaatrisico’s dan alleen overstromingen. Zijn die in beeld? En wat doen de gemeenten die geen ‘koploper’ zijn aan klimaatadaptatie? En hoe kan Klimaatverbond Nederland (KVN) juist deze ‘pelotongemeenten’ ondersteunen bij de ontwikkeling van klimaatadaptatieplannen? Met deze vragen heeft KVN in het voorjaar van 2015 een groot onderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn open source. Voor KVN is dit een nulmeting en drijfveer om activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan een klimaatbestendig Nederland.


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Onderzoek
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast