Algemene Intentieverklaring ruimtelijke adaptatie (Deltaprogramma | Nieuwbouw en Herstructurering)


Op 8 september stond de algemene intentieverklaring ruimtelijke adaptatie in de Staatscourant. Download hiernaast de Staatscourant met daarin de algemene intentieverklaring ruimtelijke adaptatie.


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Onderzoek