Rapport eerste fase beleidstafel droogte


De zomer van 2018 was extreem droog. Door deze droogte is er veel schade ontstaan in de landbouw en in natuurgebieden, dat voor verschillende problemen gezorgd heeft. Er is bijvoorbeeld een sterke verzilting geweest in het IJsselmeer en het Amsterdam-Rijnkanaal, in het oosten en zuiden van ons land is de stand van het grondwater flink gedaald en de scheepvaart had veel last van de lage waterstanden. Tijdens deze droge zomer was het voor verschillende sectoren niet altijd duidelijk hoe ze met de problemen moesten omgaan. Er waren vragen over verantwoordelijkheden, regels en rechten, welke maatregelen werkten, welke invloed maatregelen konden hebben. Daarom heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat samen met verschillende partijen een Beleidstafel Droogte opgericht.

In dit rapport staan de resultaten van de 16 belangrijkste vraagstukken die de Beleidstafel Droogte heeft opgesteld, en de aanbevelingen en acties die daaruit volgen. Daarnaast zijn er nog 15 andere vraagstukken, waarvan de resultaten in september of oktober 2019 bekend worden. De 16 vraagstukken in dit rapport gaan over:

  • de verdringingsreeks
  • grondwater
  • drinkwater: wetgeving en casuïstiek
  • waterverdeling van het IJsselmeer
  • data en informatievoorziening, zoals de minst gepeilde diepte voor waterverdeling en scheepvaart
  • hoe effectief de maatregelen van 2018 waren en de economische effecten ervan.