Verkenning Deltares │ Strategieën voor adaptatie aan hoge en versnelde zeespiegelstijging


Deltares heeft in opdracht van de Deltacommissaris verkend welke adaptatiemaatregelen nodig zijn voor het waterbeheer van Nederland bij zeer grote stijgingen van de zeespiegel na 2080. Deze verkenning maakt deel uit van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. De resultaten ervan staan in dit rapport dat eind 2019 gepubliceerd is.

In deze verkenning onderscheidt Deltares vier oplossingsrichtingen, die in grote lijnen de oplossingsruimte voor de Nederlandse delta beschrijven. De oplossingsrichtingen gaan over de vraag of we bij een zeer hoge zeespiegelstijging de kustlijn vasthouden of verplaatsen. Omdat de onzekerheid over de omvang en timing van de zeespiegelstijging groot is, kan er nog geen keuze gemaakt worden voor een oplossingsrichting. Naast de inventarisatie heeft Deltares een eerste aanzet gedaan voor acties die de komende 20 jaar al nodig kunnen zijn.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Overstroming