Heet Nieuws │ Kenniskrant voor een klimaatbestendige stad


Het is niet makkelijk om een stad klimaatbestendig in te richten. Gelukkig is er veel kennis en informatie beschikbaar, en nemen steeds meer steden maatregelen tegen hitte, droogte en wateroverlast. De Kenniskrant voor een Klimaatbestendige Stad informeert, stimuleert en inspireert iedereen die betrokken is bij de inrichting van de Nederlandse steden. Deze derde editie ‘Heet Nieuws’ gaat over hitte.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Landelijk, Provincie, Regio, Wijk / buurt
Thema
Hitte