Eindrapport HKV │ Data-analyse sterfte bij hitte


Door de combinatie van klimaatverandering en vergrijzing zullen er de komende jaren naar verwachting meer mensen sterven door hitte. Als er geen maatregelen genomen worden, is de prognose dat er in 2050 veel meer mensen sterven aan hitte dan aan bijvoorbeeld griep of het verkeer. Maar hoeveel meer dan? En veroorzaakt de hoge buitentemperatuur die extra sterfte of spelen er ook andere factoren mee, zoals de luchtvochtigheid, de binnentemperatuur en de duur van een hitteperiode?

Dit onderzoeksrapport geeft een antwoord op deze vragen. Ook geeft het rapport aanbevelingen voor verder onderzoek naar de relatie tussen hitte en sterfte. Zo wil het bijdragen aan concrete stappenplannen en praktische handvatten in de toekomst, zodat er minder mensen zullen sterven door hitte.


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Hitte