Rapportage Europese Commissie │ Adaptation to health effects of climate change in Europe


Het wetenschappelijk bureau van de Europese Commissie heeft een rapport uitgebracht over de gevolgen van klimaatverandering voor de gezondheidszorg. Het doel van het rapport is om de gezondheidszorg in heel Europa klimaatbestendig te maken. De wetenschappers doen daartoe drie aanbevelingen. Ten eerste zouden overheden bij klimaatadaptatie op elk beleidsniveau rekening moeten houden met de volksgezondheid. De Europese Unie zou daarnaast de gezondheidszorg moeten ondersteunen om klimaatbestendig te worden. Tot slot is er beleid nodig om de zwakste groepen en kwetsbaarste plekken te beschermen. Een uitgebreide omschrijving van de adviezen vind je in het Engelstalige rapport.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast