Artikel │Gestandaardiseerde hittekaart voor het doen van stresstesten


Gemeenten, waterschappen en provincies doen stresstesten. Hiervoor gebruiken zij onder andere stedelijke hittekaarten. Deze kaarten verschillen vaak van elkaar doordat er andere methodes, aannames en modellen zijn gebruikt. Om de resultaten van de stresstesten beter met elkaar te kunnen vergelijken hebben wetenschappers van de WUR (Wageningen University and Research) een methodiek ontwikkeld voor een gestandaardiseerde stedelijke hittekaart. Zij hebben dit gedaan door te kiezen voor de PET (Physical Equivalent Temperature) als maatstaf voor hittestress. PET-waarden helpen om de gevoelstemperatuur te meten, de manier waarop mensen de temperatuur beleven. Dit hangt bijvoorbeeld af van luchtvochtigheid, luchttemperatuur en windsnelheid.

Je vindt de landelijke hittekaart met de gevoelstemperatuur in de Klimaateffectatlas.