Suggesties voor stroomlijnen uitvoering stresstest


Om de risico’s van het veranderende klimaat in beeld te krijgen moeten gemeenten, waterschappen en provincies een stresstest uitvoeren. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) heeft met een groot aantal partijen de Bijsluiter voor de gestandaardiseerde stresstest) ontwikkeld om overheden hierbij te helpen.

Dankzij de Bijsluiter kan iedereen de stresstest op dezelfde manier uitvoeren. Toch ontstaan er verschillen tussen de manieren waarop overheden dat doen. Daarom heeft het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA) het ‘Actieteam uitvoering stresstest’ opgezet met betrokkenen van verschillende overheden en het DPRA-team Stresstest. Hieruit zijn vijf voorstellen gekomen om de stresstesten meer op dezelfde manier uit te voeren. Deze voorstellen gaan onder andere over de manier waarop je de resultaten van de stresstesten presenteert en over hoe het belangrijk is om zoveel mogelijk informatie te delen.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast