Ontwerpend onderzoek│Koppelkansen klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving


Stedenbouwkundig onderzoeksbureau Bright en ingenieursbureau Tauw hebben de koppelkansen van klimaatadaptatie onderzocht: wat levert het op als je klimaatadaptieve maatregelen aanpakt in combinatie met andere opgaven, zoals de energietransitie en veranderingen in vervoer en woningen?

Uit het onderzoek blijkt dat het veel voordelen oplevert als je verschillende opgaven ‘slim koppelt’ oftewel samen aanpakt. Moet je bijvoorbeeld een straat openbreken om het riool te vervangen? Combineer dat dan met andere opgaven: leg bijvoorbeeld tegelijk ook een warmtenet aan en denk meteen na over hoe je de straat groener kunt maken. Daar bespaar je tijd en geld mee en je hebt minder mensen nodig om het werk te doen. Ook leidt het tot minder overlast, waardoor er meteen ook meer draagvlak ontstaat bij bewoners, ondernemers en eigenaren van gebouwen.

Het onderzoek geeft per wijktype een uitwerking van verschillende koppelkansen. In mei 2020 is er een samenvatting van het onderzoek verschenen.