Rapport │ Gedragsaanpak financiële prikkels voor klimaatadaptieve maatregelen


Gemeenten kunnen bewoners stimuleren om hun tuin te vergroenen met financiële prikkels, zoals subsidies of kortingen. Maar werken financiële prikkels ook echt? Wanneer wel en wanneer niet? Om daarover kennis te verzamelen, hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere overheden samen een onderzoek laten uitvoeren in pilotgemeenten van de Alliantie Financiële Prikkels. Ze hebben daarvoor een gedragsonderzoek onder bewoners gedaan en experimenten uitgevoerd in twee gemeenten: Rucphen, en Son en Breugel.

Gemeenten kunnen de inzichten uit het onderzoek gebruiken om zelf financiële prikkels te ontwikkelen en te testen.