Water Governance Tijdschrift │ Transitiemanagement


Als er grote, structurele veranderingen plaatsvinden in de maatschappij, noemen we dat een transitie. Transities zijn van alle tijden, maar we herkennen ze vaak pas achteraf. Mede door klimaatverandering vinden er veranderingen plaats in het waterbeheer. Vindt er ook een transitie plaats in het waterbeheer?  Welke veranderingen zijn er nodig om met de effecten van klimaatverandering om te gaan? Hoever zijn we daarmee? En welke hulpmiddelen zijn er? Het themanummer ‘Transitiemanagement’ van het Tijdschrift Water Governance buigt zich over deze vragen in artikelen, casestudies, interviews en columns.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte, Wateroverlast