Rapport │ Groenvoorziening in sociale woningbouw


In het project ‘Prettig Groen Wonen’ onderzoekt Wageningen Environmental Research samen met een aantal organisaties hoe je de openbare ruimte rondom sociale woningbouw zou moeten en kunnen vergroenen. Het rapport Groenvoorziening in sociale woningbouw is het eerste resultaat van dit project. Het geeft een overzicht van de kennis die beschikbaar is om een fijne, groene omgeving voor stadsbewoners te realiseren.