StraaDkrant 5 │ Onder de straaD


De vijfde editie van de StraaDkrant gaat over de toekomst van de ondergrond. De ondergrond is van cruciaal belang voor wat er boven de grond gebeurt. Maar er is steeds minder ruimte onder de grond door kabels en leidingen en dat heeft onder andere invloed op het bodemleven. Hoe kun je ervoor zorgen dat de ondergrond in de toekomst geschikt blijft om te wonen, te werken en te ontspannen? Hoe gebruik je de beschikbare ruimte optimaal en houd je bodemfuncties in balans? In deze StraaDkrant vind je inspirerende voorstellen en maatregelen voor een toekomstbestendige ondergrond.

In het project StraaD onderzoeken overheid, bedrijfsleven en bewoners hoe onze straten er in de toekomst uit kunnen zien. Die informatie brengen ze naar buiten in de vorm van online StraaDkranten. StraaD staat voor Straten Ruimtelijk Transformeren: Ruimtelijk, Adaptief, Aantrekkelijk & Duurzaam.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Landelijk, Provincie, Regio, Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast