Rapport │ Aanpak klimaatadaptatie door gemeenten. Een kwalitatieve analyse


De klimaatstresstest, adaptatiestrategie en uitvoeringsagenda maken deel uit van de ambities van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Veel gemeenten geven invulling aan deze drie ambities, maar hoe doen ze dat precies? Hoe voeren ze de stresstest uit? En hoe zien hun strategieën en uitvoeringsagenda’s eruit? Om daar inzicht in te krijgen, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving aan stichting CAS gevraagd om een kwalitatief onderzoek uit te voeren. De resultaten daarvan staan in dit rapport. Hierin vind je een analyse van hoe gemeenten klimaatadaptatie aanpakken en welke belemmeringen ze daarbij ervaren. Ook verkent CAS in het rapport hoe adaptatiemaatregelen het ruimtegebruik in Nederland zullen beïnvloeden.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Regio
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast