Rapport │ Droogteseizoen 2020


Dit rapport van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) geeft inzicht in het droogteseizoen van 2020. Het droogteseizoen duurde in 2020 tussen half maart en eind november. Het rapport gaat in op de vraag hoeveel water van goede kwaliteit er beschikbaar was, welke watertekorten er waren en welke tekorten dreigden. Ook beschrijft het rapport de maatregelen die zijn genomen om watertekorten te voorkomen of om de gevolgen te verminderen. Daarnaast vind je informatie over de gevolgen van de watertekorten en van de maatregelen die zijn genomen. Uit het rapport blijkt dat onder andere de scheepvaart en de landbouw te maken kregen met de gevolgen van de droogte. Sluizen gingen vaker dicht om verzilting tegen te gaan. Dit leidde tot langere wachttijden voor schippers. De aanhoudende droogte in augustus had gevolgen voor melkveehouders en fruittelers. Zo ging in Zuid-Limburg op sommige plaatsen een kwart van de vruchten verloren. Maar ook de natuur had veel last van de droogte. De droge bodem was bijvoorbeeld slecht voor broedende weidevogels. Een van de meest opvallende gevolgen van de droogte was de grote natuurbrand in de Deurnese Peel.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte