Rapport │ Ritsen: een gids met klimaatadaptieve instrumenten voor bouwen en ontwikkelen


Om klimaatbestendig te bouwen werken overheden en commerciële partijen met elkaar samen. Samen Klimaatbestendig heeft met Tauw en &Flux een gids gemaakt om organisaties te laten zien op welke manieren ze klimaatbestendigheid kunnen meenemen in gebiedsontwikkelingen in nieuw en bestaand stedelijk gebied. In deze gids vind je een overzicht van vijfentwintig producten, handreikingen en hulpmiddelen die het bouwproces ondersteunen. Met behulp van verschillende tabellen kun je als organisatie de juiste rol in het proces kiezen. Daarnaast vind je voor elke rol hulpmiddelen bij thema’s als uitvoering, organisatie en beleid. Welke financiële instrumenten zijn er bijvoorbeeld voor publieke en private organisaties? Ook vind je in de gids allerlei praktische voorbeelden die je bij klimaatadaptieve nieuwbouw kunt gebruiken.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Wateroverlast