Rapport │ Programma Lumbricus: Integrale benadering van een klimaatrobuuste inrichting en beheer van stroomgebieden


Van 2016 tot en met 2020 hebben waterschappen en kennisinstellingen onderzoek gedaan binnen het programma Lumbricus. De partijen hebben onderzocht welke maatregelen en oplossingen er zijn om de stroomgebieden op de hoge zandgronden klimaatbestendig in te richten en te beheren. Hoe zorg je voor genoeg water van goede kwaliteit? Hoe voorkom je wateroverlast? En hoe verminder je verdroging?

Het programma heeft veel kennis, inzichten, instrumenten en werkwijzen opgeleverd. De resultaten zijn verzameld in een eindrapport en op de website van STOWA.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Provincie
Thema
Droogte, Wateroverlast