Rapport │Grote opgaven in een beperkte ruimte


Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft het rapport Grote opgaven in een beperkte ruimte opgesteld. In dit rapport staat dat de nieuwe regering stevige keuzes moet maken op het gebied van klimaat, biodiversiteit, wonen, waterbeheer en landbouw. Nederland is een klein land met een beperkt grondgebied voor een aantal grote opgaven: er moeten bijvoorbeeld heel veel woningen gebouwd worden. Ook moet Nederland minder CO2 gaan uitstoten en zich tegelijkertijd voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. In dit rapport lees je de aanbevelingen die PBL doet op het gebied van klimaatadaptatie, landelijk gebied, stad en regio en regionale energietransitie.

Volgens het PBL moet de Rijksoverheid het voortouw nemen en goed samenwerken met lokale overheden en maatschappelijke partijen. Daarnaast moet bij het omgevingsbeleid voortaan de samenhang tussen de bodem en het watersysteem centraal staan.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast