De stadsgenese: Cultuurhistorie en het natuurlijke systeem als gids voor klimaatadaptatie en stedelijke ontwikkeling


Het boek De stadsgenese van STOWA en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) onderzoekt de ontstaansgeschiedenis van acht Nederlandse steden in relatie tot het landschap. Vanaf het eind van de negentiende eeuw is de samenhang tussen de stad en de natuurlijke omgeving steeds minder duidelijk. Het landschap is steeds minder belangrijk geworden en dat heeft er onder andere voor gezorgd dat de biodiversiteit is afgenomen en dat de kwetsbaarheid voor klimaatverandering toeneemt. In dit boek lees je hoe stedelijke ontwikkeling en de bodem, de ondergrond en het water direct met elkaar samenhangen. Deze kennis kan je helpen bij het zoeken naar klimaatadaptieve oplossingen in de stedelijke omgeving. Daarnaast biedt het boek aan waterschappen en gemeenten een methode om een ontstaansgeschiedenis te schrijven van een eigen stad, dorp of omgeving.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast