Rapport │ De staat van ons water 2020


Het rapport ‘De Staat van ons Water 2020’ beschrijft de uitvoering van het waterbeleid in Nederland in 2020. Elk jaar in mei informeert de minister van Infrastructuur en Waterstaat met dit rapport de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in het waterbeleid.

Omgaan met klimaatverandering speelt een belangrijke rol in het waterbeleid, en het belang van ‘water als ordenend principe’ wordt steeds groter. In het rapport is o.a. aandacht voor de aanpak om watertekorten en wateroverlast tegen te gaan, de ontwikkeling van actieprogramma’s voor klimaatadaptatie en de eerste onderzoeken van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte, Wateroverlast