Hoog Water │ Kenniskrant voor een Klimaatbestendige Stad


Het is niet makkelijk om een stad klimaatbestendig in te richten. Gelukkig is er veel kennis en informatie beschikbaar, en nemen steeds meer steden maatregelen tegen hitte, droogte en wateroverlast. De Kenniskrant voor een Klimaatbestendige Stad informeert, stimuleert en inspireert iedereen die betrokken is bij de inrichting van de Nederlandse steden. Deze vierde editie ‘Hoog Water’ gaat over het beperken van de gevolgen van een overstroming.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Landelijk, Provincie, Regio, Wijk / buurt
Thema
Overstroming