Rapport │ Stadslab Wetropolis: burgerparticipatie


Studenten Klimaat & Management van Hogeschool Saxion in Deventer hebben in opdracht van Nobis Policy Lab onderzocht hoe je als gemeente bewoners kunt betrekken bij klimaatadaptieve projecten. Aanleiding voor dit onderzoek was dat veel gemeenten moeite hebben om burgers te bereiken. De onderzoekers hebben negen duurzame projecten in Nederland bestudeerd met de vraag wat ervoor zorgde dat deze projecten succesvol werden. Wat zorgde ervoor dat er genoeg bewoners bij betrokken waren? Om deze vragen te beantwoorden hebben de onderzoekers interviews gehouden en literatuuronderzoek gedaan. Zij ontdekten een aantal belangrijke succesfactoren. Bewoners moeten bijvoorbeeld vrijwillig mee kunnen doen aan een project. Ook moet het duidelijk voor bewoners zijn wie bij de gemeente verantwoordelijk is. Dit zorgt ervoor dat bewoners sneller vertrouwen krijgen in een project. Daarnaast hebben de onderzoekers een stappenplan ontwikkeld. Gemeenten kunnen dit stappenplan gebruiken om een project succesvol te laten verlopen.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast