Klimaatadaptatiemonitor 2021


Verzekeraar Achmea onderzoekt elkaar jaar de klimaatbestendigheid van woningen in Nederland. Daarvoor vraagt ze aan een groot aantal Nederlanders of ze de klimaatbestendigheid van hun woning belangrijk vinden, of ze er voldoende over weten en of ze al maatregelen hebben genomen. Uit de Klimaatadaptatiemonitor van 2021 blijkt dat veel Nederlanders nog niet goed weten hoe ze hun woning klimaatbestendig kunnen maken. Ook maken de meesten zich nog niet zoveel zorgen over schade door klimaatverandering. Wel geven veel mensen aan dat ze een klimaatbestendige woning belangrijk vinden.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast