Rapport | Overzicht adaptatie-gerelateerde projecten Waddenkust


De afgelopen jaren is er in het Waddengebied veel gebeurd op het gebied van natuurbehoud, natuurontwikkeling, klimaatverandering, waterkwaliteit, waterveiligheid, energieopwekking en ruimtelijke inrichting. Het Omgevingsberaad Waddengebied en de Waddenacademie hebben daarom het rapport 'Overzicht adaptatie-gerelateerde projecten Waddenkust' laten opstellen. Hierin staat een overzicht van de programma’s, projecten, plannen en onderzoeken over klimaatadaptatie en natuurontwikkeling langs de Waddenkust. Alle projecten zijn bij elkaar gezet op een handige kaart.

Dit overzicht is bedoeld om bestuurders, beleidsmakers, beheerders en bewoners een houvast te bieden over wat er allemaal gebeurt in het Waddengebied. Het rapport helpt bestuurders en beleidsmakers daarnaast om een langetermijnvisie te ontwikkelen voor een klimaatbestendig en leefbaar Waddengebied. Het rapport sluit af met enkele aanbevelingen. Zo is het belangrijk om heldere afspraken te maken met de bewoners en betrokkenen, bijvoorbeeld over wie de regie heeft en hoe je de rollen verdeelt.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Regio
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast