Verkenning Standaarden biodiversiteit in de bebouwde omgeving / natuurinclusief bouwen


De druk op de natuur in stedelijk gebied neemt toe. Dat komt onder meer door de gevolgen van klimaatverandering, zoals toenemende droogte. Met adaptatiemaatregelen tegen hittestress en wateroverlast kun je ook bijdragen aan een grotere biodiversiteit. In het eerste deel van deze verkenning brengt OSKA in kaart welke behoeftes er zijn aan standaarden voor biodiversiteit in de verschillende fases van het bouwproces. Ook heeft OSKA onderzocht welke standaarden op dit moment biodiversiteit al meenemen en of standaarden rekening houden met de effecten van klimaatverandering en adaptatiemaatregelen op de biodiversiteit. In het vervolgdocument van september 2022 kijkt OSKA  hoe standaarden kunnen bevorderen dat de biodiversiteit met adaptiemaatregelen wordt vergroot. De verkenning richt zich op nieuwbouw en renovatie in gemeenten.