Biodiversiteit in de bebouwde omgeving | Verkenning Standaarden


De druk op de natuur in stedelijk gebied neemt toe. Dat komt onder meer door de gevolgen van klimaatverandering, zoals toenemende droogte. Met adaptatiemaatregelen tegen hittestress en wateroverlast kun je ook bijdragen aan een grotere biodiversiteit. In deze verkenning brengt OSKA in kaart welke behoeftes er zijn aan standaarden voor biodiversiteit in de verschillende fases van het bouwproces. Ook heeft OSKA onderzocht welke standaarden op dit moment biodiversiteit al meenemen en of standaarden rekening houden met de effecten van klimaatverandering en adaptatiemaatregelen op de biodiversiteit. Het rapport geeft aan om in een vervolgstap te kijken hoe standaarden kunnen zorgen dat adaptiemaatregelen op gemeentelijk niveau ook bijdragen aan de biodiversiteit.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte