Rapport │ Hoogwater 2021 Feiten en Duiding


De hevige neerslag in combinatie met het extreem hoge water in juli 2021 leidde tot enorme schade in Limburg. Nooit eerder was er zoveel neerslag, rivierafvoer en schade geweest in het gebied. In Duitsland en België vielen er zelfs dodelijke slachtoffers. In de maanden na deze gebeurtenis heeft een breed consortium van kennisinstellingen, waaronder Deltares en TU Delft, een eerste analyse gemaakt van de oorzaken en gevolgen. De resultaten van deze verkenning kunnen gebruikt worden voor vervolgstudies en voor evaluaties van het systeem. Ook kunnen ze nuttig zijn om technische, ruimtelijke en organisatorische maatregelen te verbeteren.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Regio
Thema
Overstroming, Wateroverlast