Gemeente Nissewaard koppelt kansen bij vervanging beschoeiingen


De komende vier jaar vervangt de gemeente Nissewaard in Spijkenisse 20 kilometer aan beschoeiingen. Beschoeiingen zijn constructies van hout, staal of kunststof waarmee je oevers en tuinen beschermt tegen het water. Ze liggen langs een aantal watergangen en langs 500 tuinen van bewoners. Tijdens het werk aan de beschoeiingen krijgen bewoners de kans om hun tuin groener en klimaatbestendiger te laten maken. Zo combineert Nissewaard een ruimtelijke opgave met adaptatiemaatregelen en maatregelen die de biodiversiteit stimuleren.

Wat gaat er precies gebeuren?

Veel van de beschoeiingen in Spijkenisse moeten vervangen worden. Aannemer Verkuil & Moree gaat de beschoeiingen vervangen. De bewoners kunnen hem vragen om dan meteen ook hun tuin groener en klimaatbestendiger te maken. De aannemer kan bijvoorbeeld tegels vervangen door groen, een regenton aansluiten of een insectenhotel ophangen. Dit project sluit aan bij een eerdere pilot in Nissewaard om bewoners te stimuleren hun perceel te vergroenen.

Bekijk de video hieronder voor meer informatie over het project.

Hoe helpt de gemeente bewoners een keuze te maken?

Voordat de aannemer begint met de werkzaamheden, komt er namens de gemeente eerst een omgevingsmanager bij de bewoners langs om te praten. De omgevingsmanager kan dan ook tips geven over mogelijke groene maatregelen in de tuin. De gemeente stimuleert bewoners om naast simpele ook voor grotere maatregelen te kiezen, zoals de aanleg van een groene gevel, een regenwaterschutting of een moestuin.

Wat zijn de resultaten?

De gemeente Nissewaard heeft enquêtes uitgevoerd onder betrokken bewoners. Daaruit blijkt dat ruim 20 procent van de bewoners die zich niet bezighielden met klimaatadaptatie door deze actie over het onderwerp is gaan nadenken. Tijdens de eerste ronde van werkzaamheden heeft 30 procent gebruik gemaakt van het aanbod om de tuin te laten vergroenen, een regenton te laten aansluiten of een insectenhotel te laten ophangen.

Foto: Gemeente Nissewaard

Leerpunten

Uit dit project komen de volgende leerpunten naar voren:

  • Sommige bewoners zijn in het begin terughoudend over het project, maar doen dan vaak toch mee als ze de tijd hebben gekregen om erover na te denken. De planning van het project geeft ze daar vier tot zes weken voor. Een persoonlijk gesprek met iemand van de gemeente helpt ook om bewoners te overtuigen.
  • Door bewoners te betrekken bij ruimtelijk onderhoud dat toch al moet gebeuren, maak je een project aantrekkelijker. Als er werkzaamheden komen, willen bewoners weten wat er gaat gebeuren. Daardoor zijn werkzaamheden vaak een mooie kans om met bewoners over vergroening of klimaatadaptatie te praten. Zonder die koppeling reageren bewoners sneller negatief.
  • Geef als gemeente niet te veel keuzes en ontzorg de bewoners die meedoen: hang het insectenhotel voor ze op en sluit de regenton voor ze aan. Dat maakt het voor bewoners aantrekkelijker om mee te doen.

Contactpersoon

Desiree Gotink-Barten
Gemeente Nissewaard
beschoeiingen@nissewaard.nl


Projectsoort
Stimuleren en faciliteren
Deelnemer
Gemeente Nissewaard, aannemer Verkuil & Moree, omgevingsmanager Johan van Putten van Duurzame Buitenruimte & Waterschap Hollandse Delta
Schaal
Gemeente
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast

Meer informatie