Rapport │ Evaluatie van vier duurzame wijkvernieuwingen in de Gemeente Leiden


De gemeente Leiden maakt met behulp van een integrale aanpak vier wijken in de stad duurzamer. Daarbij vervangt ze de rioleringen niet op straatniveau maar op wijkniveau. En ze combineert deze werkzaamheden met maatregelen om de wijken klimaatbestendiger en biodiverser te maken.

Dit rapport evalueert de werkzaamheden om inzicht te krijgen in de resultaten en om te leren van het proces. Eén van de conclusies is dat het gelukt is om de wijken minder kwetsbaar te maken voor extreme neerslag, extreme droogte en extreme hitte. Ook is de biodiversiteit flink vergroot. Dit komt vooral doordat klimaatadaptatie en biodiversiteit nadrukkelijk deel uitmaakten van de projectopdracht en het Kaderbesluit, en er speciaal geld voor is vrijgemaakt.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast