Rapport │ Klimaatbestendig en Natuurinclusief Centrumkwadraat Enschede


Met dit rapport geeft de provincie Overijssel een overzicht van klimaatadaptieve en natuurinclusieve principes. Gemeenten kunnen deze principes gebruiken voor de inrichting van de openbare ruimte en gebouwde omgeving. De provincie heeft voor het rapport gebruik gemaakt van de toolbox met klimaatadaptieve en natuurinclusieve principes die ontwikkeld is door de Urbanisten. In totaal staan er 46 principes in het rapport, die weer verdeeld zijn in vier categorieën. Voorbeelden van principes zijn: Ecologisch groenbeheer, Verbeteren bodemleven, Groene daken, Afkoppelen regenwater, Verminderen verhard oppervlak, en Waterberging onder de straat. Als voorbeeld heeft de provincie deze principes toegepast in het Centrumkwadraat van Enschede.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast