Verkenning naar de wisselwerking tussen sociale veerkracht en klimaatadaptatie


Hoe kunnen sociale veerkracht en klimaatadaptatie elkaar versterken? Deltares, RIVM, GovernEUR en RIGO hebben hier vanuit de NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad een verkennend onderzoek (pdf, 4.9 MB) naar gedaan. Daaruit blijkt dat de wisselwerking tussen sociale veerkracht en klimaatadaptatie kansrijk is als het aan twee voorwaarden voldoet: de wijkopgaven staan centraal en klimaatadaptatie vormt daarin één van de puzzelstukjes. Om te zorgen dat de wisselwerking tussen sociale veerkracht en klimaatadaptatie beter benut wordt, hebben de onderzoekers drie instrumenten voor professionals opgesteld:

  • een kwetsbaarhedenkaart: hierin wordt duidelijk welke buurten kwetsbaar zijn door een combinatie van klimaatrisico’s, kwetsbare ouderen en een slechte leefbaarheid.
  • een mengpaneel participatie: een tool met ontwerpelementen voor een participatieproces dat is afgestemd op verschillende groepen bewoners.
  • Een maatregelenoverzicht: een overzicht van adaptatiemaatregelen en hun mogelijke effecten op sociale veerkracht.

Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast