Onderzoeksrapport │ Klimaatadaptief tenderen in vastgoed- en gebiedsontwikkelingen


Het onderzoeksrapport ‘Klimaatadaptief tenderen in vastgoed- en gebiedsontwikkelingen’ beschrijft de knelpunten die ontstaan om klimaatadaptatie te borgen bij aanbestedingen voor vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Dit kan gaan om aanbestedingen van de overheid, maar ook om die van private partijen. Daarnaast geeft het rapport tips voor een klimaatadaptieve aanbesteding en aanbevelingen om klimaatadaptatie op de lange termijn succesvol te maken. Een van de tips is om voor de aanbesteding de belangrijkste klimaatrisico’s in een gebied te onderzoeken. Daardoor kun je een visie op klimaatadaptatie vormen en bepalen op welk niveau adaptatiemaatregelen nodig zijn. Dit rapport is opgesteld door Fakton Consultancy en Bas Konings in opdracht van het Convenant Klimaatadaptief Bouwen Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast