Rapport │Standaarden voor Maatregelen Infiltratie Hemelwater


Om wateroverlast en droogte tegen te gaan zijn er in Nederland veel maatregelen nodig om regenwater in de ondergrond te laten infiltreren. Bijvoorbeeld met infiltrerende verhardingen, wadi’s en infiltratiekratten. In de praktijk zijn dit soort maatregelen vaak al succesvol toegepast, maar er zijn ook voorbeelden van maatregelen die niet goed (genoeg) werkten. Daarom is er een sterke behoefte aan duidelijkheid over kwaliteitseisen van dit soort maatregelen. Ook is er behoefte aan inzicht in de prestatie van verschillende infiltratiemaatregelen. In een eerdere verkenning van een OSKA-werkgroep is in kaart gebracht aan wat voor standaarden behoefte is en wat op dit moment al in standaarden geregeld is. In dit rapport staat wat de betrokken standaardisatie-organisaties moeten doen om de bestaande standaarden in samenhang te actualiseren en zonodig aan te vullen.


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte, Wateroverlast