Rapport │Standaarden voor Klimaatbestendige realisatie van infrastructuur op slappe bodem


Toenemende droogte door klimaatverandering kan leiden tot versnelling van dalende grondwaterstanden. Op een slappe bodem worden vaak ophoogmaterialen gebruikt bij de aanleg van infrastructuur. Om verzakkingen tegen te gaan, is het belangrijk dat het materiaal van deze infrastructuur zo licht mogelijk is. In deze rapportage beschrijft een Actieteam van OSKA hoe verouderde standaarden aangepast moeten worden: ze moeten ruimte bieden aan nieuwe innovaties, rekening houden met klimaatverandering, duidelijker worden, aangepast worden aan de nieuwste inzichten en aansluiten bij de praktijk. Daarnaast stelt het Actieteam dat er behoefte is aan een handleiding om tot de juiste keuze van materiaal te komen.