Rapport │ Verzekeraars in een veranderende wereld


Nederlandse huishoudens en bedrijven zijn maar beperkt verzekerd tegen nieuwe en veranderende risico’s, zoals het risico op overstromingen en cyberrisico’s. Overheid en verzekeraars hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om de samenleving zich van deze risico’s bewuster te maken. De Nederlandsche Bank (DNB) schrijft in dit rapport dat de Nederlandse samenleving beter gedekt zou moeten zij tegen schade van overstromingen en cyberincidenten. En dat hiervoor een brede aanpak nodig is waarin overheid en verzekeraars een rol hebben. Zij zouden Nederlanders bijvoorbeeld bewuster moeten maken van de risico’s, zodat huishoudens en bedrijven zich ook beter voorbereiden door bijvoorbeeld adaptatiemaatregelen te nemen. Ook zou de overheid duidelijker moeten zijn over wanneer ze schade als gevolg van overstromingen door zee en grote rivieren compenseert.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Overstroming